CUỘC THI XÍCH ĐẠO VUÔNG

XÍCH ĐẠO VUÔNG là một cuộc thi học thuật về mảng “Khách sạn - Nhà hàng” và là một trong hai cuộc thi lớn nhất của Nhóm. Cuộc thi từng được diễn ra thường niên hằng năm, nay “Xích Đạo Vuông” được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tạo ra sân chơi cho các bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực Khách sạn – Nhà hàng trên toàn thành. Với sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các trường đào tạo nghiệp vụ và khách sạn nổi tiếng, Travelgroup UEH đã mang đến các vòng thi vừa gây cấn lại vừa cung cấp nhiều kiến thức cũng như là cơ hội trải nghiệm thực tế các công việc trong lĩnh vực này.

Cuộc thi “Xích đạo vuông” đã đóng góp một phần rất quan trọng trong việc thực hiện sứ mạng của Travelgroup UEH. Đó chính là mang đến được nhiều giá trị cho sinh viên yêu thích ngành Du lịch mà cụ thể ở đây là mảng “Khách sạn – Nhà hàng”.

  • Thời gian: 2 năm 1 lần, vào tháng 09 – tháng 10.
  • Đối tượng: Sinh viên yêu thích ngành “Khách sạn – Nhà hàng” trên địa bàn Tp. HCM.
  • Số lượng: 5000 sinh viên/năm.

Một số hình ảnh cuộc thi Xích Đạo Vuông năm 2016